Kategorije i preuzimanje

G1/G17 serija-aktivni Seald takt prekidač

G2 Auto rotacijski prekidač

G3 Subminiature zatvorenoj mikro prekidač

G5 Osnovne mikro prekidač

G5D Cink legura prekidač za vrata

G5W11 vodootporna mikro prekidač

G6 Mini mikro prekidač

G9 Zapečaćena Mini mikro Switche

G10 Subminiature mikro prekidač

G11 Zapečaćena DPDT mikro prekidača

G12 Veliki osnovni prekidača

S16 Swing rotacijski prekidač

G91 Koji štiti od prašine Mini mikro prekidač

G606 DPDT mikro prekidač

GPS100 Klima tlačne sklopke

GT02 Mehaničke tipkovnice prekidač

SWP hladnjak vrata prekidač