Kutni prekidač s aktivnim vodootpornim prekidačem serije 60.